31 oktober 2017 gaat de boeken in als de dag dat het jaarlijkse filerecord in Nederland werd verbroken met een totale filelengte van 1600 kilometer, meldt de ANWB. Volgens de verkeersorganisatie en gemeld door de NOS, zorgden diverse factoren voor de extreem drukke middagspits. Onder meer door het feit dat de herfstvakantie voorbij was en er meerdere verkeersongelukken plaatsvonden. Tegelijkertijd kwamen er veel Duitse toeristen naar Nederland, vooral richting Arnhem. Toevalligerwijs was 31 oktober in 2016 ook al de dag waarop het filerecord, toen 928 kilometer, werd verbroken. Waarom gebeurt dit? En nog belangrijker: is dit een blijvende trend? Volgens de Volkskrant zorgt de economische groei ook voor een toename van de verkoop van auto’s. Dat zorgt op zijn beurt weer voor een groei van het aantal files met 1,7 procent dit jaar, stelt het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Volgens Ben Immers, hoogleraar Verkeer en Infrastructuur aan de TU Delft, groeit het aantal files zelfs harder dan het aantal auto’s. De capaciteit van de wegen in Nederland zit aan zijn limiet en daar komen files nog bovenop. Dit betekent dat de verkeersdrukte onevenredig snel toeneemt. Daar komt bij dat er tot 2022 geen wegverbredingen gepland zijn in Nederland. Bij elkaar opgeteld zorgen deze factoren ervoor dat we ieder jaar 3 procent meer tijd verliezen in het verkeer. Reken je dat om in euro’s, dan ging het in 2016 om een verlies van zo’n 2,8 miljard euro. Wat kan er aan dit probleem worden gedaan? Volgens Immers zit de oplossing niet in het aanleggen van meer asfalt, maar kan de overheid beter het rijden in de spits minder aantrekkelijk maken door verkeersdeelnemers hiervoor extra te laten betalen. Deze strategie houdt in dat mensen geld besparen als ze buiten de drukke periodes de weg opgaan. De ANWB heeft vorig jaar een enquête gehouden onder haar leden over hun voorkeuren voor de manier waarop de verkeersdrukte kan worden aangepakt. Zij kozen voor een aparte rijstrook voor vrachtwagens, gevolgd door beter openbaar vervoer als tweede keus en het vermijden van woon-werkverkeer op de derde plek. Er zijn in Nederland al diverse programma’s gelanceerd waarmee wordt geprobeerd om het reizen in de spits te ontmoedigen, zoals NoSpitsToday en inBeweging.