Volgens Greenpeace bevat de lucht in en vlakbij de Craeybeckxtunnel in Antwerpen te hoge concentraties stikstofdioxide. Daarover schreef de Gazette van Antwerpen op 13 september 2017. De onderzoekers hebben meerdere routes naar scholen in Borgerhout onderzocht, onder meer via de Meirbrug, Carnotstraat en Turnhoutsebaan. Van deze routes bevatte de lucht in de Craeybeckxtunnel de hoogste concentratie uitlaatgassen. Greenpeace heeft speciale meetapparatuur op een kinderstoel in een auto geplaatst. Daarmee hebben de onderzoekers in de tunnel, en vlak daarbuiten, ongeveer 50 microgram stikstofdioxide per kubieke meter waargenomen. Volgens Joeri Thijs, woordvoerder van Greenpeace, is dit soort luchtvervuiling zelfs bij korte blootstelling schadelijk voor de gezondheid. Maar wat houdt 50 microgram stikstofdioxide precies in? Volgens de luchtkwaliteitsstandaarden van de Europese Commissie is de maximale toegestane hoeveelheid 40 microgram per kubieke meter. Een overschrijding van die grens met 10 microgram kan leiden tot een groei van bijna 2 procent in ziekenhuisopnames, schrijft de krant op basis van cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Ook schrijft de WHO dat de kans op astma bij kinderen 15 procent groter kan worden door deze en andere uitlaatgassen. In gebieden waar veel stikstofdioxide in de lucht zit, is de kans groter dat baby’s te weinig wegen als ze geboren worden. Ook heeft het een negatieve impact op de resultaten van cognitieve tests die bij jonge kinderen worden gedaan. De vraag is natuurlijk: wat kunnen we doen om de negatieve effecten van stikstofdioxide te voorkomen? Stikstofdioxide ontstaat in verbrandingsmotoren van onder meer auto’s. Op 17 juli jongstleden publiceerde de Britse regering een plan om de uitstoot van stikstofoxide aan te pakken. Daarbij is het terugdringen van het gebruik van de auto als vervoersmiddel een belangrijke stap. Een andere belangrijke manier is zorgen dat er meer auto’s komen die minder uitlaatgassen uitstoten, zoals elektrische auto’s. Ook lopen en het gebruik van de fiets of het openbaar vervoer dragen bij om de hoeveelheid stikstofdioxide in de lucht omlaag te krijgen.