Vandaag gaat Slimme Reis! van start, een campagne die forenzen op de A2 tussen Weert en Eindhoven beloont als ze vaker de auto laten staan. Door over te stappen op de fiets of het OV, vaker thuis te werken of na 19.00 uur te reizen. Doel van campagne is om de doorstroming op en rond de A2 tussen Weert en Eindhoven te verbeteren en loopt nog tot en met 2020. Deelnemers aan Slimme Reis! krijgen via een app persoonlijk reisadvies en kunnen door de A2 overdag te mijden sparen voor cadeaus zoals fietsaccesoires of P+R-tegoed. De campagne is een initiatief van SmartwayZ.NL, het programma waarin diverse overheden, bedrijven en kennisinstellingen samenwerken om de bereikbaarheid van Zuid-Nederland te verbeteren. Wie wil meedoen aan Slimme Reis! kan de gratis app TimesUpp downloaden en zich registreren voor het project. De app is een digitale reisassistent die gebruikers inzicht geeft in de beste route van A naar B, rekening houdend met snelheid, kosten en duurzaamheid.

Meer lucht voor A2

Christophe van der Maat, gedeputeerde voor mobiliteit en voorzitter van de SmartwayZL.NL-programmaraad, is opgetogen over het initiatief: “Met deze dienst gaan we niet alle files op de A2 oplossen maar we willen met Slimme Reis! forenzen die gewend zijn om met de auto te reizen verleiden een andere, slimmere keuze te maken. Of je nu een keertje thuis werkt of de fiets pakt, iedere keer dat een je slim en schoon reist, telt mee.” De campagne maakt onderdeel uit van een No Regret-maatregelenpakket om de doorstroming en de verkeersveiligheid op dit deel van de A2 te verbeteren en het sluipverkeer te verminderen. Van der Maat: “Het No Regret pakket vormt een overbrugging tussen de huidige situatie en een toekomstig te realiseren vervolgpakket. Het realiseren van grootschalige infrastructurele maatregelen is immers een proces van jaren. Met deze campagne proberen we de A2 een beetje lucht te geven en te zorgen voor een betere bereikbaarheid van de regio op korte termijn.”

Meerdere diensten vanaf 2019

De partijen die binnen SmartwayZ.NL samenwerken, willen met ingang van 2019 meerdere slimme mobiliteitsdiensten stimuleren en faciliteren op grote schaal in Zuid-Nederland. De ervaringen die worden opgedaan met TimesUpp worden daarin meegenomen. In het najaar van 2018 wordt hierover meer bekendgemaakt.

SmartwayZ.NL

Provincie Noord-Brabant, provincie Limburg, Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, Rijkswaterstaat, gemeenten in Brabant en Limburg en maatschappelijke en belangenorganisaties en markt- en kennispartijen hebben de handen ineengeslagen. Onder de koepel van SmartwayZ.NL werken ze als één organisatie samen om de bereikbaarheid in Zuid-Nederland te verbeteren. Dit programma bestaat uit acht samenhangende deelopgaven. Variërend van het ontwikkelen en invoeren van ITS/smart mobility oplossingen, tot het fysiek verbreden van snelwegen en het aanpakken van vervoersknooppunten. Deze gezamenlijke en integrale aanpak moet leiden tot het vlotste, veiligste, meest robuuste en slimste mobiliteitsnetwerk van Nederland. Het programma heeft een looptijd tot 2026. Kijk op www.smartwayz.nl voor meer informatie.